nhac-tru-tinh
Nhạc Trữ Tình

Đặc điểm ngôn từ của ca từ ca khúc nhạc trữ tình cách mạng

Đặc điểm ngôn từ của ca từ ca khúc nhạc trữ tình cách mạng là những lời ca là nhạc đệm cho toàn bộ cuộc hành quân cách mạng của dân tộc…Hào hùng cho khí thế của dân tộc. Nhạc trừ tình cách mạng bao trùm  Có thể nói, một không khí của thời chiến đã bao trùm lên toàn…

Tiếp tục đọc